Práca ako fetiš

Úvaha nad stavom a východiskami zo súčasnej situácie, keď spoločnosť núti ľudí do práce, ktorá nemá iný zmysel, ako zvyšovať zisky "majiteľom peňazí" a často nedokáže zabezpečiť ani základné životné potreby tých, ktorí ju vykonávajú. Systém musí bežať ďalej bez ohľadu na to, či sú produkty tejto práce potrebné alebo - čo je oveľa častejší prípad - pre človeka a celú planétu škodlivé, či prinajmenšom zbytočné.

https://svetpodlanas.org/formovanie-buducnosti/praca-ako-fetis/